Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Οι ειδικές μεταφορές είναι ένας σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας μας. Έχουμε αναλάβει και ολοκληρώσει δύσκολα μεταφορικά έργα, που απαιτούν έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις, συνδυαστικές λύσεις μεταφοράς, καθώς και ειδικές διατυπώσεις (άδειες διέλευσης).

Στον ιδιόκτητο στόλο μας περιλαμβάνονται ειδικά οχήματα μεταφοράς καθώς και μηχανήματα ανύψωσης.  Οι μεταφορές αυτής της κατηγορίας πραγματοποιούνται με συνοδευτικά οχήματα και καλύπτονται από ασφάλεια εμπορεύματος και ασφάλεια προεξέχοντος φορτίου.

Αναλαμβάνουμε μεταφορές:

 • Βαρέων μηχανημάτων και αντικειμένων
 • Χωματουργικών μηχανημάτων
 • Βαρέων οχημάτων
 • Ογκωδών αντικειμένων και φορτίων
 • Υπέρβαρων φορτίων
 • Υπερμεγεθών φορτίων
 • Υπέρυψων φορτίων
 • Ανοξείδωτων δεξαμενών
 • Μεταλλικών κατασκευών και οικίσκων
 • Σκαφών
 • Τροχοβιλών

 

Εμφάνιση 1 έως 6 (από 14 προϊόντα)
Αποτελέσματα: